8 grunde til at kompetenceudvikle dine medarbejdere

De fleste virksomheder lever af deres medarbejderes kompetencer. Manglende kompetenceudvikling kan føre til at nøglemedarbejdere forlader virksomheden, ikke kan følge med i deres opgaver eller mister deres engagement. Faglig og personlig udvikling er en af de vigtigste faktorer, når man skal spå om fremtidens produktivitet og konkurrencedygtighed.

Glaspuster
Foto af Quino Al på Unsplash

HVORFOR ER KOMPETENCEUDVIKLING VIGTIGT?

Kompetenceudvikling har et bredt spænd. Begrebet kan dække alt lige fra sidemandsoplæring på en konkret opgave til en uddannelse på masterniveau. Hvad der fungerer i din virksomhed, afhænger selvfølgelig af jeres behov.

Formålet med kompetenceudvikling er tofoldigt: For det første, er der personlig kompetenceudvikling, der bør føre til, at medarbejdere føler sig som mere komplette og helstøbte mennesker.

For det andet, er der faglig udvikling, der handler om, at dine medarbejdere bliver fagligt dygtigere. Altså at de bliver bedre til at udføre deres job. Den viden vi har, skifter hele tiden. Så hvis du holder fast og undlader at udvikle dig, så risikerer du at falde bagud.

Der er flere grunde til, at virksomheder bør fokusere på deres medarbejderes kompetencer. Ud over at du får dygtigere og gladere medarbejdere, er kompetenceudvikling med til at sikre, at dine medarbejderes værdi på længere sigt. Det kan virkes som spildte kræfter, for tænk nu, hvis medarbejderen forlader din virksomhed. Men endnu værre: Tænk nu, hvis du ikke uddannede dem, og de blev.

Tænk nu, hvis du ikke uddannede dine medarbejdere, og de blev.

For virksomhederne handler det også om at kunne fastholde de dygtige medarbejdere. En af de hyppigste årsager til jobskifte er netop manglende kompetenceudvikling. Hvis man føler, man står stille, søger man andre steder hen.

Det betyder samtidig, at hvis du formår at kompetenceudvikle dine medarbejdere på den rigtige måde, giver det ikke bare højere engagement. Det øger også medarbejderfastholdelsen.

8 grunde til at kompetenceudvikle dine medarbejdere

1. Følelsen af udvikling giver engagement

Medarbejdere der føler, de udvikler sig på jobbet, er langt mere engagerede end medarbejdere, der føler deres udvikling er gået i stå. F.eks. er det ifølge LinkedIn mere sandsynligt, at medarbejdere der føler sig respekterede, at de har beslutningskraft og gør en forskel, bliver i jobbet. Der er 35% risiko for at medarbejdere, der ikke gør, forlader jobbet.

2. Engagerende medarbejdere bliver i jobbet

En Gallup undersøgelse viser, at hvis dine medarbejdere er engagerede, så har du 50% lavere medarbejderomsætning. Desuden siger 80 % af medarbejdere, at de ville forlade deres job, hvis de fik tilbudt bedre udviklingsmuligheder et andet sted. Samme undersøgelse viser, at manglende udviklingsmuligheder er den anden vigtigste grund, efter løn, til at medarbejdere forlader deres job.

Så hvis din virksomhed bruger mange penge på ansættelser, er der god grund til at tænke på kompetenceudvikling som en af løsningerne.

80% af medarbejdere siger, de ville forlade deres job, hvis de fik tilbudt bedre udviklingsmuligheder.
Sådan kommer du i flow
Forholdet mellem kompetencer og udfordringer skal passe til hinanden for at du kan komme i flow.

3. Fasthold dygtige medarbejdere 

Medarbejdere, der føler sig udfordrede, skifter sjældnere arbejde. En vigtig motivationsfaktor er præcis at vi føler os (tilpas) udfordrede. Befinder niveauet af udfordring og kompetencer sig helt rigtigt, kan vi endda opleve flow, der er en følelse af at glemme tiden, at være fordybet, at man gør det rigtige. Men det kræver altså at kompetencer og udfordringer passer sammen. Er dine kompetencer for høje, keder du dig, er opgaven for svær til dine kompetencer, bliver du stresset og frustreret. 

Mange arbejdsgivere tror at deres medarbejdere forlader jobbet på grund af lønnen. En undersøgelse viser, at mens 89 % af arbejdsgivere tror, deres medarbejdere forlader jobbet på grund af lønnen, er det kun 12 % af medarbejdere, der angiver, at lønnen er grunden til jobskiftet.  

4. Kerneopgaver skifter og udvikler sig

Virksomheder agerer ikke længere i den stabile verden, vi tidligere har kendt til. I dag risikerer vi at teknologi, konkurrenter og kunder ændrer sig nærmest fra dag til dag. Og det skal virksomheder selvfølgelig tilpasse sig efter. 

Et meget vigtigt skridt er her, at medarbejderes kompetencer også følger denne udvikling. Følges kerneopgaver og kompetencer ikke ad, mister virksomheden hurtigt konkurrenceevne.

Ifølge IDA  forældes kompetencer hurtigt. En tommelfingerregel er, at du kan dele uddannelseslængden med to, for at finde dens levetid.

5. Kompetenceudvikling som en konkurrenceparameter

Udover at opdaterede kompetencer er nødvendige for at følge udviklingen på marked og teknologi, er kompetenceudvikling også et vigtigt konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække de dygtigste medarbejdere. De bedste kan vælge og vrage mellem jobtilbud, og derfor er det vigtigt, at din virksomhed skiller sig ud. Et område det er oplagt at fokusere på, er Employer Branding, hvoraf udvikling er en del af det.

Udvikling og interessante opgaver er for mange ansatte vigtigere end lønnen. 69%  af medarbejdere siger, at det er vigtigt, at arbejdsgiver tilbyder læringsmuligheder og halvdelen af alle medarbejdere siger, at de er villige til at ofre op til 29% af des løn, mod at have et arbejde de nyder.

Halvdelen af alle medarbejdere siger, at de er villige til at ofre op til 29% af deres løn, mod at have et arbejde de nyder

6. MUS – en samtale, der igen får værdi.

MUS’en er en udskældt gnaver, og det med god grund. Alt for ofte forlader både medarbejder og leder samtalen uden at føle, det har gjort en forskel. Men bruger I MUS’en til at lægge en plan for medarbejderens kompetenceudvikling, er der værdi at hente. Her er det også vigtigt, at identificere hvilke udfordringer din medarbejder ønsker, og lægge en plan for, hvornår han/hun skal tilegne sig kompetencerne til at løse de nye opgaver.

Husk dog, for at det giver resultater – og for at din medarbejder tager det alvorligt – skal der lægges en plan. Jo mere specifik desto bedre.

7. Hold fokus på faglighed og udvikling.

Det kan du bruge en kompetenceudviklingsplan til. Det er en plan for udvikling, der specificerer, hvilke udviklingsmål medarbejderen skal nå og hvordan dette erhverves. Desuden bør dokumentet specificere, hvordan medarbejderes mål understøtter virksomhedens kerneopgave og overordnede mål. Det er desuden en god idé at specificere, hvornår og hvordan der følges op på aftalen, og hvordan de tilegnede kompetencer sættes i spil.

8. Sørg for, at der er sammenhæng mellem virksomhedens mål og medarbejdernes kompetenceudvikling

Skal I helt op på den høje klinge, sørger I selvfølgelig for, at der er sammenhæng mellem virksomhedens mål, og medarbejdernes udvikling. Det gøres ved at lægge en kompetenceudviklingsstrategi.

Har I ikke lagt en strategi for, hvordan medarbejderes udvikling og virksomhedens mål passer sammen, vil I hurtigt opleve, at der spildes tid og kræfter på kurser og efteruddannelse, som medarbejdende synes er interessante, men som ikke giver værdi i virksomheden. Dette er ikke kun et tab for virksomheden. Det vil også føre til skuffelse blandt medarbejdere, fordi de har tilegnet sig kompetencer, der ikke efterfølgende bliver taget i brug. For ikke at glemme den tid og de penge der er spildt på kurser, transport og tid væk fra arbejdet.

Hvordan kommer I bedst i gang med kompetenceudvikling?

For at få størst succes med jeres kompetenceudvikling er det vigtigt, at I ikke springer over hvor gærdet er lavest og vælger kurser, der ikke er målrettet netop jeres behov. Gør et grundigt forarbejde, vælg den rette kursusudbyder og evaluer løbende.

5 skridt til effektiv kompetenceudvikling

  1. Identificer dit problem: Uden et problem kan du ikke finde en løsning. Hvad er det, I ønsker at opnå? Hvad er virksomhedens mål? Hvilke kompetencer mangler I?
  2. Undersøg muligheder: Når I har identificeret jeres problem, skal I finde ud af, hvilken løsning, ikke bare virksomheden, men også jeres medarbejdere har brug for. Hvilke behov og ønsker har medarbejdere for faglig udvikling?
  3. Udforsk forskellige løsninger: Find flere forskellige kursusudbydere, der kan udvikle målrettede kurser og undervisning til jeres behov. Vil I udvikle kursusindhold selv, i samarbejde med udbyder eller overlade det helt til udbyder? Vil i have undervisning uden i virksomheden, online eller en kombination?
  4. Vælg den rette udbyder: Sammenlign jeres forskellige kandidater og overvej hvem, der bedst kan hjælpe jer. Tænk her i højere grad på udbytte end pris.
  5. Effektiv implementering: At finde en udbyder er ikke nok. Sørg for, at der er opbakning fra hele organisationen og læg en plan, evt. sammen med kursusudbyder, for hvordan I vil skabe engagement, evaluere og sikre, at den nye viden bliver omsat til praksis.

 

OVERVÆLDET? 

VI KAN HJÆLPE DIG

Kontakt os via formularen herunder. Oplys navn, email, hvad henvendelsen drejer sig om og gerne et telefonnummer, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *