Alarmerende lav trivsel!

Det er ikke nogen hemmelighed at vi alle er blevet sat på prøve under Corona. Det er ikke helt det samme som det var, men vi har gjort hvad vi kunne for at tilpasse os. Vi har ikke været i en lignende situation før og vi kender derfor heller ikke de specifikke konsekvenser. 

Human Engage ApS har i samarbejde med Bilendi, undersøgt hvordan de nye forhold har påvirket vores mentale sundhed. De har i denne uge udgiven deres rapport (Se rapporten her). Og det ser ikke lyst ud, især de yngre er hårdt ramt.

Trivsel under Corona krisen

Undersøgelsens resultater kommer ud på en skala fra 0-100. 0 være det værste og 100 det bedste. Hvis det gennemsnitlige resultat er under 50, er der risiko for depression eller stress belastning. Det er derfor yderst alarmerende at de 18-29 årige ligger med et gennemsnit på 50. Det vil altså sige at de yngste på arbejdsmarkedet, ligger på grænsen af velfungerende trivsel. Dette påvirker arbejdsmarkedet markant, da 41%af danskere i arbejde (som er 18+) er i aldersgruppen 18-39. De 30-39 årige klarer sig ikke meget bedre ned et snit på 52. Der vises en tendens til at jo ældre aldersgruppe jo højere gennemsnit. I gruppen 40+ er det 22%, som har et gennemsnit under 50. Kun gruppen på 60+ har et gennemsnit svarende til før Corona krisen.

Hvordan kommer de her skræmmende tal så til udtryk? Blandt andet falder produktiviteten og motivationen, der er et stigende antal sygemeldinger og 22% overvejer at finde et andet arbejde. Fra det økonomiske aspekt er det et tydeligt problem. Årligt mister samfundet 14 milliarder kr, til sygefravær.

Erfarne medarbejdere har en ubeskrivelig stor værdi for virksomheden. De kender virksomhedens rutiner, ritualer og dens Why. De er en del af virksomhedens personlighed.

Positiv trivsel giver:

 1. Større engagement
 2. Færre sygedage
 3. Bedre performance
 4. Fastholdelse af medarbejdere
 5. Employer branding

 -Psykolog Thomas Lange

Hvorfor er den mentale sundhed dalende?

Hvorfor er det så at den mentale sundhed er dalene? I deres undersøgelse fandt Human Engage ApS frem til at de 2 største faktorer er manglende social interaktion og manglende afgrænsning mellem privatliv og arbejdsliv. Det skal lige noteres at undersøgelsen har spurgt både medarbejder, der arbejder hjemme og på arbejde.

De personer, der har mulighed for at arbejde hjemme, bliver adspurgt til deres præferencer ift. hjemmearbejde, ønsker de i gennemsnit at arbejde hjemmefra 2-3 dage om ugen. Det er altså ikke hjemmearbejdet i sig selv, der er grunden til den dalende trivsel. 

De respondenter med hjemmeboende børn vil generelt gerne have flere hjemmearbejdsdage, end dem med udeboende. Dog er der bred enighed om, at enkelte hjemmearbejdsdage vil være at foretrække frem for ingen hjemmearbejdsdage. Spørgsmålet er stillet uden fokus på Corona Situationen, og viser således, at det er et generelt ønske at have muligheden for at arbejde hjemmefra, og ikke blot et billede på forholdsregler mod sundhedsrisikoen. 

De 5 største udfordringer ved hjemmearbejde

 1. Manglende socialt samvær 
 2. Svært at samarbejde og få sparring
 3. Det fysiske arbejdsmiljø
 4. Manglende arbejdsbalance og struktur
 5. Manglende udstyr 

Undersøgelsen viste desuden også at personer der har 1-2 hjemmearbejdsdage per uge, oplever samme grad af god social kontakt med deres kolleger, som personer der kun arbejder på arbejdspladsen. Et gæt på en forklaring er at de der arbejder hjemme er opmærksomme på at være ekstra sociale når de ser deres kollegaer.

For nogen er det at arbejde hjemmefra dog en ny hverdag og kræver en vis tilvænning. Det er specielt det sociale som kan være savnet. Dette gælder både samværet men også den faglige sparring. At have et forum at være social i er grundlæggende for at opnå optimal trivsel. I undersøgelsen svarede 23% desuden også at den manglende grænse mellem privat og arbejdsliv, er en af de 3 største udfordringer.

Hvordan øges trivslen?

4 punkter er specielt vigtige for at holde trivslen oppe:

 • Kompetencer
 • Autonomi
 • Relaterbarhed
 • Det sociale
Kompetencer

Har dine medarbejder de rigtige kompetencer? Hvis ikke kan deres opgaver hurtigt blive uoverskuelig, hvilket kan føre til stressende situationer. Samfundet er i udvikling hele tiden så derfor er det vigtigt at både din virksomhed og medarbejder kan følge med. Invester tid og ressourcer i efteruddannelse. Desuden vil de nylærte kompetencer give succesoplevelser hvilket også vil øge motivation og kampgejsten. 

På LederIndsigt Academy skræddersyer vi kurser og efteruddannelse så det passer til netop din virksomhed. Skriv til os, book et møde, vi har også brug for lidt social kontakt.

Autonomi

Medarbejderne skal helt enkelt have mulighed for at bruge deres hoved. De skal føle at de ikke er robotter men at deres evner faktisk bliver brugt og udfordret. Det kræver klar kommunikation og mulighed for sparring, hvilket sætter ekstra udfordringer op til ledere og kulturen i virksomhed. 

Relaterbarhed

Vi har ved LederIndsigt på det seneste arbejdet med Simon Sineks “Why”. “Why” er hvorfor du går på arbejde hver dag. Dit drive. Begrebet kommer af at både medarbejder og forbrugere i dag kræver mere af virksomhederne. De køber ikke “hvad” du laver, men “hvorfor” at du gør det. Ligeledes bliver medarbejderne mere motiverede til at arbejde hvis de kan se en mening i det de gør. Hvis medarbejderne kan se sig selv i organisationens why, tager de ejerskab og stolthed i virksomheden. Dette er også hvad der sætter gang i employer brandingen. 

Har du styr på din virksomheds Why?

Det sociale

Det er svært at pleje det sociale samvær når medarbejderne kan sidde med flere kilometer imellem sig. Vi har samlet nogle aktiviteter og gode råd til hvordan du styrke fællesskabet under Corona. 

En måde at koble læring og fællesskab sammen på er inde ved vores debat forum. Det gør at man ikke står alene selv om at man sidder derhjemme, når man skal udvikle sig.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *