Sådan skabes high performance teams

Dårligt lederskab ses i mange virksomheder og ifølge Thobias Laustsen er symptomerne ofte de samme; kontrol, bureaukrati, mobning, stress og udbrændthed for blot at nævne nogle af dem. Men hvordan griber man dette problem an?

For Laustsen handler det om at komme bag om problemerne, ved at se dem fra “et højere sted”. Derfor tager han udgangspunkt i organisationens kultur. Ved at kende kulturen kan man nemlig bedre arbejde med de transformationer, der er nødvendige for at skabe high performance teams og organisationer.

Indhold

  • Sådan skabes High Performance teams
  • Video 1: Konsekvenserne ved dårligt lederskab
  • Test: video 1: Konsekvenserne ved dårligt lederskab
  • Brug kulturanalysen til at identificere indsatsområder
  • Video 2: Brug kulturanalysen til at identificere indsatsområder
  • Test video 2: Kulturanalysen
  • Video 3: De tre grundlæggende transformationer
  • Test video 3: De tre grundlæggende transformationer
  • Afslutning